Logg inn

Velkommen til Forbundet Frie Fotografer og Norsk Fotografisk Fond sin søknadsportal

Her kan du søke medlemskap i Forbundet Frie Fotografer (FFF) og deltakelse ved FFFs Vårutstillingen. I tillegg kan du søke prosjektmidler fra Norsk Fotografisk Fond og levere rapport for tidligere tildelinger. For å sende inn søknader eller rapport må du starte med å registrere ny bruker i søknadsportalen. Merk at de ulike søknadsskjemaene i portalen har forskjellige frister og husk å holde informasjonen på din brukerprofil oppdatert.