Logg inn

Velkommen til medlemsside og søknadsportal for Forbundet Frie Fotografer og Norsk Fotografisk Fond

Her kan du søke medlemskap i Forbundet Frie Fotografer (FFF) og deltakelse ved FFFs Vårutstillingen. Ved medlemskap finner du også FFF sin medlemsside i portalen. I tillegg kan du søke prosjektmidler fra Norsk Fotografisk Fond og levere rapport for tidligere tildelinger.

For å sende inn søknader eller rapport for første gang må du starte med å registrere ny bruker i søknadsportalen. Dersom du har søkt før og/eller er medlem i FFF kan du logge rett på. Merk at de ulike søknadsskjemaene i portalen har forskjellige frister og husk å holde informasjonen på din brukerprofil oppdatert.