Personvernerklæring for Norsk Fotografisk Fond og Forbundet Frie Fotografer sin søkeportal

Når du registerer deg og søker i portalen, får vi informasjon om deg. Denne personvernerklæringen forteller hvordan Norsk Fotografisk Fond og Forbundet Frie Fotografere samler inn og bruker personopplysninger for å behandle søknader.

Formål

Formålet med å samle inn personopplysninger er å muliggjøre søknadsbehandlingen til Norsk Fotografisk Fond og Forbundet Frie Fotografer.

Hva menes med personoplysninger

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en person, for eksempel navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse og fødselsnummer. Norsk Fotografisk Fond og Forbundet Frie Fotografer behandler personopplysninger i henhold til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder i samsvar med personopplysningsloven og personopplysningsforskriften.

Hvilke personopplysninger vi samler

Vi samler personopplysninger søkerne fyller inn når de registrerer og oppdaterer bruker. I tillegg samler vi personopplysningene søkerne fyller inn i søknadene. Disse opplysningene blir samlet inn for å muliggjøre følgende oppgaver i behandlingen:

  • Behandling av søknader
  • Føring av statistikk
  • Arkivering av søknader
  • Arkivering av rapporter
  • Utbetaling av tildelt prosjektstøtte og stipend

Behandling av personopplysninger

Det er kun de nødvendige rollene i portalen som har rettigheter til å få innsyn i dine personopplysninger. Opplysninger som fødselsnummer, kontonummer og skattekommune er kun tilgjengelig for de som skal utføre utbetalinger på tildelt søknadssum eller stipend. Ditt passord i portalen er ikke tilgjengelig for andre enn deg som søker.

Lagring av opplysninger

Lagring av personopplysninger er delt i tre: (1) Opplysninger vi lagrer når du registrerer, oppdaterer din bruker og sender inn rapport. (2) Opplysninger Norsk Fotografisk Fond lagrer når du sender inn en søknad. (3) Opplysninger Forbundet Frie Fotografer lagrer når du sender inn en søknad.

(1) Opplysninger vi får når du registrerer og oppdaterer bruker, og når du sender inn rapport, blir lagret så lenge som det er nødvendig for å tilby tjenestene i søkeportalen, eller oppfylle lovpålagte plikter.

(2) Norsk Fotografisk Fond lagrer søknaden din i inntil to år. Dette skyldes at fondet opererer med en karantenetid på ett år for søkere som mottar støtte, hvor de ikke kan motta støtte på nytt i påfølgende søknadsrunde. Etter to år slettes innholdet i selve søknaden, men fondet arkiverer øvrig informasjon om innsendte søknader av statistiske grunner.

(3) Forbundet Frie Fotografer lagrer søknader til Vårutstillingen i inntil ett år. Søknader om medlemskap lagres så lenge som det er nødvendig for å tilby tjenestene i søkeportalen.

Innsyn i personopplysninger

Du kan ta kontakt med oss og be om å få vite hvilke opplysninger vi har om deg, hva opplysningene brukes til og hvor de er hentet fra. Du må være logge inn for å nå kontaktskjemaet.

Retting og sletting av personopplysninger

Dersom du mener personopplysningene vi har samlet om deg er feil, kan du kreve å få opplysningene rettet, supplert eller slettet. Enkelte opplysninger kan du selv korrigere under Min profil. Du må være logget inn for å se din profil.

Vi vil av eget tiltak rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger. Samtidig er det ikke alltid lett for den som behandler store mengder opplysninger å bli klar over at noe mangler eller er feil. Vi anbefaler derfor at søkerne bruker innsynsretten, dersom de mistenker at personopplysninger er feilaktige.

Sikkerhet

Nettstedet blir overført med HTTPS. SSL-sertifikat (Secured Sockets Layer) som sikrer trygg kommunikasjon. Krypteringen sørger for konfidensialitet ved innsendelse av søknadsskjema og brukerregistrering.